Hakkımızda

İSFA, 2014 yılında hukuk, finans, şer’i yönetişim ve katılım finansı alanında tecrübe sahibi bir grup girişimci tarafından kurulmuş ve aynı yıl içinde faaliyete geçmiş olan özel bir danışmanlık şirketidir. Şirketin amacı ve temel iş konusu, katılım ekonomisi, katılım finansı, bankacılık, sigortacılık, ticaret, finansal ve yatırım, şer’i yönetişim ve eğitim alanlarında danışmanlık hizmeti sağlamaktır.

Finans ve bankacılık alanında hizmet vermekte olan Katılım bankaları ve Katılım esaslı sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri kendi bünyelerinde oluşturdukları Danışma Komiteleri aracılığıyla geliştirdikleri ürün, hizmet ile diğer operasyonel faaliyetlerinin Katılım finans ilke ve esaslarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamaktadırlar. Ancak söz konusu Danışma Komiteleri bağlı bulundukları katılım finans kuruluşlarına özel olduklarından üçüncü taraflara herhangi bir danışmanlık hizmeti verememektedirler. Bu noktada, Katlım Finans kuruluşları dışındaki kesimlerinden gelen şer’i danışmanlık taleplerinin yetkin kurumsal yapılar ve uzman ekiplerce karşılanması kritik bir önem taşımaktadır.

Önemi giderek artan ve piyasanın, "konvansiyonel" olarak tanımladığı Katılım Finans kuruluşları dışındaki kurum ve kuruluşlarından gelen İslâmi finansa yönelik bu talebin karşılıksız kalmaması, ülkemizde Katılım finans öğreti ve uygulamalarının en geniş ölçekte yaygınlaştırılması ve Katılım Finansın ülke ekonomisindeki payının arttırılmasına yönelik niyet ve hedefler İSFA'nın kuruluşundaki en temel motivasyonu oluşturmaktadır.

Misyonumuz

Katılım Ekonomisi ve Katılım Finansın tüm yönleriyle ülkemizde ve dünyada büyümesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlayarak Katılım esaslı tüm finansal ürün ve hizmetlerin şer’i yönetişim ilkeleri çerçevesinde geliştirilmesine yönelik pazarın ihtiyaç duyduğu deneyim ve bilgi birikimini profesyonel bir yaklaşımla sunmak.

Vizyonumuz

Katılım finansın tüm kurum ve ürünleriyle ülkemizin finans ekosistemi içerisinde arzu edilir bir düzeye getirilmesinde emek ve katkısı olan kurum ve kuruluşlar arasına İSFA’nın da adını yazdırmak.

Metodolojimiz

Danışmanlık talep eden müşterimizle yapılan ilk görüşmede, talep edilen hizmetin içeriği, boyutu ve amacı net bir şekilde anlaşılır. Ürün ya da hizmetin teknik boyutunun yanında, hedeflenen ürün veya hizmetin, İslam Dininin genel ahlâk ilkelerine ve bu ilkelere ters düşmeyen genel örf ve adetlere uygun olması ve çevre, insan, bitki ve hayvan sağlığına ve haklarına aykırı unsurlar barındırmaması titizlikle gözetilir.